...

 15mapa

Aktualności

 

Od szkolenia do zatrudnienia

Od szkolenia do zatrudnieniaW odpowiedzi na lokalny rynek pracy i zainteresowanie młodzieży doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łasku, pani Agnieszka Stachowiak, przeprowadziła w naszej bibliotece zajęcia dla osób poszukujących zatrudnienia. Szkolenia prowadzono w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” realizowanego przez MCK OHP w Łasku. Spotkania odbywały się w dniach od 11.01 – 06.02.2018 r., łącznie odbyło się sześć takich szkoleń. Tematyka zajęć dotyczyła między innymi przygotowania młodych do wejścia na rynek pracy, wsparcia psychologicznego, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zapobiegania depresji wśród młodzieży. 

Od szkolenia do zatrudnienia   Od szkolenia do zatrudnienia   Od szkolenia do zatrudnienia   Od szkolenia do zatrudnienia   Od szkolenia do zatrudnienia

Od szkolenia do zatrudnienia   Od szkolenia do zatrudnienia   Od szkolenia do zatrudnienia   Od szkolenia do zatrudnienia   Od szkolenia do zatrudnienia